E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Termo obal a letecká přeprava

Termo obal pro paletu pro leteckou přepravu se typicky týká ochranného termo obalu určeného k regulaci a udržování teploty během přepravy zboží citlivého na teplotu, jako jsou potraviny podléhající zkáze, léčiva, chemikálie nebo jiné produkty, které vyžadují udržování specifických teplotních podmínek. Tyto termoregulační obaly pomáhají předcházet teplotním výkyvům a zajišťují, že produkty zůstanou v požadovaném teplotním rozsahu po celou dobu cesty, ať už se jedná o krátký vnitrostátní let nebo dlouhou mezinárodní cestu.

Klíčové vlastnosti termo obalu pro leteckou dopravu mohou zahrnovat:

Izolace: Termo obal je obvykle vyroben z izolačních materiálů, které poskytují bariéru proti změnám teploty. Tyto materiály mohou zahrnovat vrstvy pěny, reflexní fólie a izolační tkaniny.

Vlastnosti odrážející teplo: Mnoho termo obalů obsahuje reflexní materiály, které mohou odrážet sluneční světlo a vnější teplo, čímž zabraňují nárůstu teploty uvnitř obalu.

Odolnost proti vlhkosti: Termo obaly mají často vlastnosti odolné proti vlhkosti, aby se zabránilo kondenzaci a hromadění vlhkosti, což by mohlo ohrozit kvalitu a bezpečnost přepravovaného zboží.

Přizpůsobení: Termo obaly mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly konkrétním nákladním kontejnerům, nákladovým prostorům letadel nebo velikostem palet. Přizpůsobení zajišťuje přiléhavé padnutí a optimální tepelný výkon.

Odolnost: Termoregulační obaly by měl být navržen tak, aby odolal úskalím letecké dopravy, včetně manipulace, nakládání a vykládání, aniž by došlo ke snížení jeho tepelných vlastností.

Snadná manipulace: Některé termo obaly jsou navrženy s prvky, jako jsou rukojeti, zipy a spojovací prvky, které usnadňují snadnou instalaci a odstranění.

Shoda: V závislosti na typu přepravovaného zboží může být nutné, aby termo obalový vyhovoval regulačním normám, jako jsou normy stanovené organizacemi, jako je International Air Transport Association (IATA).

Je důležité si uvědomit, že specifika termo obal se mohou značně lišit v závislosti na typu nákladu, cestovní vzdálenosti a požadavcích letecké společnosti nebo přepravce. Tyto termo obaly hrají klíčovou roli při zajišťování kvality a bezpečnosti zboží citlivého na teplotu během letecké přepravy a pomáhají předcházet znehodnocení, znehodnocení a potenciálním finančním ztrátám.