E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Slip Sheet použití

Environmentální výhody použití slip sheet / kluzných podložek místo dřevěných nebo plastových palet

V dnešním světě, kde udržitelnost a environmentální uvědomění mají zásadní význam, společnosti aktivně hledají inovativní řešení pro snížení svého uhlíkového otisku. Jedno takové řešení, které získává popularitu, je použití skluzných podložek místo tradičních dřevěných nebo plastových palet pro manipulaci s materiálem. Slip Sheet, Kluzné podložky vyrobené z pevných, recyklovatelných materiálů nabízejí mnoho environmentálních výhod oproti běžným paletám. Tento článek zkoumá environmentální výhody použití skluzných podložek a zdůrazňuje jejich pozitivní dopad na udržitelnost.

https://youtu.be/GlfkNFLrfMk

  1. Snížená spotřeba zdrojů: Používání slip sheet/kluzných podložek pomáhá minimalizovat spotřebu zdrojů několika způsoby. Na rozdíl od dřevěných palet, které vyžadují těžbu dřeva, nebo plastových palet, které vyžadují energeticky náročné výrobní procesy, jsou skluzné podložky obvykle vyrobeny z recyklované lepenky. Využíváním recyklovaných materiálů skluzné podložky přispívají k redukci odpadu a snižují poptávku po nových surovinách. Tento způsob šetření zdrojů pomáhá chránit lesy, snižuje spotřebu vody a minimalizuje energetickou spotřebu spojenou s výrobou palet.
  2. Nízká hmotnost a úspora místa: Skluzné podložky nabízejí významnou výhodu v oblasti hmotnosti a efektivity využití místa. Ve srovnání s objemnými dřevěnými nebo plastovými paletami jsou skluzné podložky lehké a tenké, což vede ke snížení hmotnosti a objemu při přepravě. Nižší hmotnost skluzných podložek umožňuje efektivnější přepravu, snižuje spotřebu paliva a emise skleníkových plynů spojené s logistikou. Navíc tenký profil do 1 mm slipsheet/kluzných podložek umožňuje přepravu více zboží v jedné zásilce.
  3. Zvýšená kapacita skladování: Použitím kluzných podložek namísto palet mohou firmy optimalizovat kapacitu skladování ve skladech. Tradiční palety zabírají značné množství místa kvůli svému designu a rozměrům. Naopak kluzné podložky jsou mnohem tenčí, což umožňuje zvýšení výšky skladování a celkové kapacity skladování. Tento efektivní využití prostoru pomáhá firmám snížit velikost svých zařízení nebo umožnit více zásob v rámci stávajících skladových prostor. Výsledkem je snížení využívání půdy a minimalizace environmentálního otisku.
  4. Recyklovatelnost a biologická rozložitelnost: Jednou z hlavních environmentálních výhod skluzných podložek je jejich recyklovatelnost a biologická rozložitelnost. Když skluzné podložky dosáhnou konce své životnosti, lze je snadno recyklovat, často společně s jinými papírovými výrobky. Tento recyklační proces snižuje množství odpadu, který končí na skládkách, a podporuje oběhové hospodářství. Navíc skluzné podložky vyrobené z kompostovatelných materiálů přispívají k systémům správy organického odpadu a podporují udržitelnější způsob likvidace odpadu.
  5. Eliminace chemických ošetření: Na rozdíl od dřevěných palet, které často vyžadují chemická ošetření proti škůdcům a pro zvýšení odolnosti, skluzné podložky nevyžadují žádné chemické ošetření. Tím se eliminuje možnost uvolnění škodlivých chemikálií do prostředí během životního cyklu palety a snižuje se riziko kontaminace půdy a vody. Skluzné podložky představují přirozenou a ekologicky šetrnou alternativu, zajišťující integritu přepravovaného zboží bez ohrožení životního prostředí.

Zavedení skluzných podložek jako alternativy k dřevěným nebo plastovým paletám přináší několik environmentálních výhod. Snížením spotřeby zdrojů, optimalizací efektivity přepravy, zvýšením