E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                                                 iconfinder_flag_of_slovakia_96298iconfinder_flag_of_czech_republic_96321iconfinder_flag_of_hungary_96311iconfinder_flag_of_poland_96372

UN krabice pro nebezpečné zboží

Nabízíme UN krabice na míru,  podle Vašich požadavků

Sopack s.r.o. nabízí kartony s  UN certifikací podle vašich potřeb

Společnost Sopack s.r.o. nabízí kartonové krabice s UN certifikací na míru. Jsme schopni mám vyrobit prototyp vámi požadované krabice,  který necháme certifikovat v akreditované laboratoři. Kartonové krabice s UN certifikací jsou určené pro transport zboží s nebezpečným obsahem. Kartonové krabice jsou certifikovány dle předpisů ADR,  IMDG, IATA-DGR.

UN kartonové krabice na míru

  • 1
    Výběr vhodného typu kartonové krabice

    Vyrobíme pro Vás vzorek pro otestování kvality krabice.

  • 2
    Akreditace kartonové krabice

    Provedeme pro Vás akreditaci daného typu kartonové krabice. Krabice s UN certifikátem bude mít platnost 2 roky

Využití kartonových krabic s UN certifikací

Kartonové krabice s UN certifikací splňují předpisy námořní dopravy IMDG, letecké dopravy IATA, silniční přepravy ADR i železniční dopravě RID. Mezi nebezpečné látky se řadí technické plyny,  barvy, rozpouštědla, oleje, pohonné hmoty, kyseliny a další životu nebezpečné kapaliny.