E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Fixace zboží/nákladu 

Sopack nabízí fixační materiály a pomoc s fixací kontejneru

Společnost Sopack nabízí fixaci zboží/nákladu v kontejneru/kamionu

Společnost Sopack s.r.o. nabízí servis/službu v podobě fixace zboží v kontejneru/kamionu. Jsme certifikovaní odoborníci na fixaci zboží v kontejneru/nákladovém prostoru kamionu. Zároveň spolupracujeme se společností Dekra pro detailnější analýzy a soudní posouzení fixace nákladu v kontejneru. Velmi rádi Vám doporučíme řešení, zaškolíme a dodáme materiál pro fixaci. Případně zajištění nákladu v kontejneru provedeme za Vás.

Druhy kontejneru pro přepravů zboží 

V první řadě je nutné zvolit správný typ kontejneru pro Vaše zboží dle hmotnosti, ložení nákladu a množství. Světové společnosti nabízí několik typů přepravních kontejnerů. Mezi nejznámější a nejuniverzálnější kontejnery patří dvacetistopý kontejner o délce 6 m a čtyřecetistopý kontejner o délce 12,2 m. Tyto kontejnery mají standardizovanou vnější šířku 2,44m (8 stop). Následují tzv. High Cube kontejnery, které se vyrábějí v délce 40, či 45 stop a liší se zejména výškou kontejneru. High Cube kontejnery jsou o 30,5 cm vyšší než standardní kontejnery. Pro specifické náklady (např. obilí, těžké náklady) jsou použivány kontejnery s otevřeným stropem tzv. Open Top kontejnery, které mají standardní rozměry, nicméně mají zaplachtovaný strop. Existují také kontejnery plošinové se sklopnými čely tzv. Flat Rack kontejnery. Tunelové kontejnery, kontejnery s otevřenými boky, či chlazené kontejnery tzv. Reefery, kde operátor kontejneru může nastavit teplotu uvnitř kontejneru od -35°C do 30°C. Reefrové kontejnery mají externí napájecí jednotku pro chlazení, či ohřev kontejneru. Reefrové kontejnery se využivají nejčastěji ve farmacii a pro převoz potravin. 

Rozměry standardních přepravních kontejnerů 

20 stopý kontejner - Standard

40 stopý HC kontejner - Standard

Fixace a vhodné ložení palet v  kontejneru

Tým Sopack je připraven Vám pomoci s vhodným ložením kontejneru, tak aby přepravní kontejner byl maximálně vytížen. Připadně je možné využít i softwary, které Vám pomohou nadefinovat správné ložení palet v kontejneru.

20 stopý kontejner

40 stopý kontejner

Výpočet sil v kontejneru v intermodulární dopravě

Tým Sopack je připraven Vám pomoci s návrhem a propočtem sil v kontejneru, při fixaci zboží v kontejneru je nutné zjistit cestu, jakou bude kontejner putovat a dle toho spočítat síly na které má být kontejner fixován. Dle statistik kontrolních úřadů je v dnešní době 25 % kontejnerů exportovaných z EU nedostatečně zajištěno a až 60 % námořních kontejnerů, které jsou do EU importovány. Výpočet sil v kontejneru je definován pomocí norem jednotlivých států, či CTU Code (Cargo Transport Unit), AAR Code (Association of American Railroads) UIC, ČD Cargo. Vždy je nutné se zaměřit na cestu kontejneru

Výpočet sil v kontejneru v námořní dopravě

Pro správnou fixaci zboží v námořním kontejneru je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V námořní přepravě CTU Code určuje rozložení sil dopředu 0,4G, dozadu 0,4G, do boku 0,8G, ve směru nahoru 0,2G

Výpočet sil v kontejneru v želežniční přepravě

Pro správnou fixaci zboží v železničním kontejneru je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V železniční přepravě CTU Code určuje rozložení sil Dopředu 0,5G, Dozadu 0,5G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0 G. Nicméně UIC a ČD CARGO má vyšší poždavky a to dopředu 1,0G, dozadu 1,0G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0,3 G

Výpočet sil v kontejneru v silniční/kamionové přepravě

Pro správnou fixaci zboží v námořním kontejneru na silnici je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V železniční přepravě CTU Code určuje rozložení sil dopředu 0,5G, dozadu 0,5G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0 G. 

Jak efektivně fixovat a zabezpečit zboží v kontejneru?

Společnost Sopack s.r.o. nabízí několik systémů a doporučení pro vhodné fixování palet, zboží v kontejneru. Jsme připraveni Vám dodat veškerý sortiment, který bude nutný pro fixaci zboží. Nabízíme vzduchové vaky, úvazy, protiskluzové podložky, safety sheety, úvazové systémy a další. Více v jednotlivých bodech.

1. Primární Fixace zboží pomocí Vzduchových vaků

Společnost Sopack s.r.o. nabízí fixační výplňové vzduchové vaky. Díky, širokému ventilu FAST FLOW je plnění rychlé a efektivní. Plastový vzduchový vak 90x210 mm, jsme schopni naplnit vzduchem do 35 vteřin, pomocí běžného kompresoru. Vzduchové fixační vaky mají ventil FAST FLOW, na který Vám dodáme kovovou plnicí pistol, kterou lze pomocí rychlospojek ihned nasadit na běžný kompresor. Vzduchové vaky nabízejí skvělý poměr ceny/výkonu. Pomocí standardních vzduchových vaků můžete snadno a rychle vyplnit mezery do 40 cm.

Výběr vzduchové vaku

Pro správný výběr je nutné zvážit šířku mezery, hmotnost palety, směr fixace a cílovou destinaci.

2. Primární a sekundární Fixace zboží pomocí úvazů

Společnost Sopack s.r.o. nabízí úvazové systémy, úvazy, kurtny jednorázové úvazy a safety sheety pro bezpečný převoz vašich produktů. Díky, širokému portfoliu a skladovým podmínkám dokážeme rychle reagovat na vaše požadavky. Jsme připraveni Vám pomoci s doporučením vhodného úvazu, či pomoci vymyslet systém ukotvení. 

Výběr úvazů

Je nutné spočítat tonáž zatěžovácí jednotky/palety, tak aby odpovídala specifikacím daného úvazu. Zároveň je nutné počítat s protažením úvazů, tak aby jednotlivé bloky nebyly moc dlouhé. Protažení úvazů je standardně 3-5%

Řešení Fixace pomocí kotvicího a 2 až 4 posuvných úvazů

Řešení Fixace pomocí systému X

3. Sekundární Fixace zboží pomocí protiskluzový podložek

Společnost Sopack s.r.o. nabízí protiskluzové podložky. Protiskluzové rohože a podložky zabraňují nárazu tím, že zvyšují frikci mezi paletou a podlahou kontejneru a lze tak zabránit nebezpečným škodám na majetku a zranění osob. Naše rohože vyrobené z pryžového granulátu pojeného PU mohou být použité nejen v nákladním prostoru nákladního vozu, ale také na přívěsech a je možné je použít v menších dodávkách o hmotnosti 7,5 t.

Výběr protiskluzové podložky

Pří výběru protiskluzové podložky byste se měli zaměřit na koeficient frikce (Sopack nabízí podložky s koeficientem frikce 0,8), renomovanou značku a sazmozřejmě délku podložky. (dle třecí síly)

Jak "jednoduše" posoudit statickou třecí sílu vašeho nákladu

 Statický koeficient tření μ

Suché Dřevo - Dřevo - 0,3-0,4

Mokré Dřevo - Dřevo - 0,2

Dřevo - Podložka - 0,6-0,8

 Zdroj: E-konstrukter

 

Při výpočtu třecí sílý Ff = μ N, je nutné počítat s tím, že se pohybujeme ve statické dimenzi, nicméně reálný transport je v dynamické dimenzi. A proto je nutné pracovat s odpovídajícím bezpečnostním koeficientem. (do kterého je nutné zahrnout nedokonalý kontakt mezi podlahou a paletou, rozdíl mezi statickým a dynamickým koeficientem tření, namočení, mastnotu podlahy a jiné)

4. Zabezpečení kontejneru proti vlhkosti, odéru, kontejnerovému dešti

Společnost Sopack s.r.o. nabízí vysoušedla do kontejneru., kontejnerové vložky. Produkty, které fungují proti vlhkosti, případně odéru a kontejnerovému dešti. Vysoušedla absorbují vlhkost, která se vytváří v kontejneru i změnou teplot, vlhkostí na mořích. Vysoušedla absorbují až 300% vlastní hmotnosti. Kontejnerové vložky zabezpečí kontejner z průchodu vlhkosti, infiltrace vody/kontejnerového deště, prosáknutí zápachu, případné kontaminace.

Počet vysoušedel do kontejneru (dle výrobce)

Společnost Sopack s.r.o. nabízí vysoušedla do kontejneru s vyšší efektivitou až 300%. Nutné podtkonout, že při zvolění vhodného vysoušedla musí zákazník zvážit nějaké atributy jako:

  • Finální destinace, 
  • Cesta kontejneru, dle podebných pasů a ročních obdobích.
  • Typ zboží v kontejneru
  • Stav kontejneru, kontrola izolace dvěří, a jiné

Při výpočtu ceny vysoušedel kontejneru, je nutné spočítat celkovou efektivitu vysoušedel, dle speficikací výrobce. Tak aby byly porovnávány obdobné výkony vysoušedel.

5. Pasivní termoregulace kontejneru, či paletové jednotky

Společnost Sopack s.r.o. nabízí termoregulační vložky do kontejnerů, či termoregulační obaly na paletové jednotky. Sopack nabízí pasivní ochranu a termoregulaci kontejneru, či palet. Primárním úkolem termoregulačních vložek je zachycení teplotních špiček, výkyvů při kontejnerovém transportu. Sekundárně, termoregulační vložky chraní zboží před vlhkostí, kontejnerovým deštěm zápachem. Termoregulační obaly na paletu izolují zboží od vnějšího okolí na kratší převozy, ale i na kontejnerové převozy. 

Efektivita termoregulačních obalů v porovnaní s běžnými materiály

 Tepelný odpor R jednotlivých materiálů

Termo obal - R=1,4 m2K/W

Cihly plné 60 cm  R=0,78 m2K/W

Polystyren Fasaádní  EPS70 - tl. 60 mm  - R=1,54 m2KW

Pórobeton š. 15 cm - R=1,36 m2K/W

 

 

Úkolem termoregulačních obalů je snížit špičky teplotních extrému, či izolovat zboží na krátké převozy do 24 hodin dle požadovaných teplot. Termoregulační obaly, či temoregulační vložky často mohou nahradit cenově nákladný reefer kontejner. Což může být pro danou firmu veliká cenová úspora. Pro představu je možné si uvědomit, že díky naším termoregulačním obalům chráníte zboží, jako kdybyste ho obalili fasádním polystyrenem tl. 60 cm, či obestavěli porobetonem tlouštky 15 cm. 

5. Transport kapaliny v kontejneru pomocí Flexi Tanků

Společnost Sopack s.r.o. nabízí unikátní a ekonimické řešení pro transport tekutin v kontejneru. Jsme schopi Vám pomoci s transportem až 24 000 Litrů tekutin v 20 stopém kontejneru. Poradíme, jaký Flexi Tank vybrat na co si dát pozor a hlavně pro vás budeme provádět instalace Flexi Tanku, či Vám zaškolíme tak, aby jste si byli jisti, že Flexi Tank správně instalujete. Flexi Tank je vícevrstý "pytel" kvádrového tvaru, který 3 inch ventil pro plnění. Skládá se z PPW ochranné vrstvy double LDPE vrstev a double PE vrstvy s Food Grade certifikací. 

6. Efektivní transport sypkých hmot pomocí kontejnerových vložek

Společnost Sopack s.r.o. nabízí vložky do kontejnerů pro převoz sypkých hmot, jako cukr, slad, technické materiály, kukřice, rýže. Kontejnerové vložky promění kontejner v efektivní uložiště sypkých materiálů. Sopack s.r.o. Vám poradí a doporučí vhodné ložení, vhodnou kontejnerovou vložku. Naučí vás jak vložku správně plnit, instalovat.