E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Termoregulační vložky do kontejneru

Nabizíme efektivní termoregulační vložky do kontejneru

Společnost Sopack s.r.o. nabízí termoregulační vložky do kontejnerů

Termoregulační vložka  je ochranná fólie, která je instalována do standardních oceánských přepravních kontejnerů. Termoregulační vložka je určena k izolaci, ochraně zboží před zářením a vnitřním "deštěm" v kontejnerech. Rozdílné podnebí a nepředvídatelné teploty mohou způsobit velmi náročné podmínky pro vaše zboží v nákladním prostoru kontejneru. Kombinace dlouhého oceánského tranzitu, přístavního provozu a transportu do konečného místa určení může způsobit poníčení přepravovaného zboží. Ať už přepravujete víno nebo jiné nápoje, konzervované zboží nebo kávová zrna, vaše zboží bude procházet různými klimatickými prostředími, což muže zásadně ovlivnit kvalitu, či znehodnocení zboží v cílové destinaci. 

Druhy Termoregulačních vložek

Termoregulační vložka je kompaktní šestivrstvá PE tkaná reflexní vložka, kterou lze nainstalovat do standardního suchého přepravního kontejneru (viz pokyny k instalaci). Jakmile je termoregulační vložka  uzavřena/zazipována na zadní straně kontejneru, náklad uvnitř se zcela utěsní a je chráněn před vlivy ze všech šesti stěn, čímž zajišťuje uzavřené prostředí chráněné před teplotou a vlhkostí. Stejně důležité při instalaci vložky TP Woven je správné ložení kontejneru. Termoregulační vložka je skvělá obranná linie proti všem formám záření, aby bylo možné zajistit maximální a správnou funkci termoregulační vložky, je nutné ponechat mezeru mezi nákladem a bočními stěnami kontejneru. Snížením povrchového kontaktu s bočními stěnami je vodivý přenos tepla snížen o více než 85%, přičemž  termoregulační vložka dále umožňuje odrážet infračervené proudy vycházející z ocelových stěn.

Termoregualční vložka - Karabiny

Standardizovaná termovložka na trhu. Vložka je zavěšena pomocí karabin na popruhy, které musí nejprve projít oky 
kontejneru.

20 stopý

40 stopý DC

40 stopý HC

Termoregulační vložka - Teleskopické tyče

Unikátní systém s patentovaným užitným vzorem.
Rychlá a snadná instalace jednou osobou bez
potřebují nářadí nebo žebříky.

20 stopý

40 stopý DC

40 stopý HC

Termoregulační vložka - Systém Basic

Standardizovaná termovložka na trhu. Vložka je zavěšena pomocí karabin na popruhy, které musí nejprve projít oky kontejneru. Kontejnrová vložka drží pomocí oboustráné pásky.

20 stopý

40 stopý DC

40 stopý HC

Termoizolační vložka: Systém teleskopické tyče, magnety

Standardizovaná termovložka na trhu. Vložka je zavěšena pomocí karabin na popruhy, které musí nejprve projít oky kontejneru.

Nabizíme:

  • 20ftDC, 40ftDC, 40ftHC
  • Instalace: 5 minut
  • Material: ALU/LDPE/HDPE/LDPE/MET

Balení

Instalace

Termoizolační vložka do kontejneru: Systém Karabin

Standardizovaná termovložka na trhu. Vložka je zavěšena pomocí karabin na popruhy, které musí nejprve projít oky kontejneru.

Nabizíme:

  • 20ftDC, 40ftDC, 40ftHC
  • Instalace: 15 minut
  • Material: ALU/LDPE/HDPE/LDPE/MET

Balení

Instalace

Izolační materiál pro termoregulaci kontejneru

Termoregulační vložka  je izotermický kryt nákladu vyrobený pro vnitřek přepravních kontejnerů (20ft, 40ft, 40ftHC). Je navržen tak, aby chránil náklad před nevratným poškozením způsobeným změnami teploty a vlhkosti. Tím, že izoluje pachy a nečistoty, to
poskytuje také hygienické prostředí.

Výhody Termo vložky

Ochrana proti horku

Eliminuje kontejnerový déšť

Redukuje teplotní šok

Bariéra proti kontaminaci

Složení Termo vložky

Vzhled materiálu

Doporučení termoregulační vložky do kontejneru

Termoregulační vložka nabízí velmi efektivní řešení pro termoregulaci celého nákladního prostoru kontejneru. Termoregulační vložka chraní zboží před vysokými teplotami, redukuje teplotní šok v místě nakládky a cílové stanici a zároveň chraní zboží před kontaminací.

Ing. Karel Sodomka

Ing. Karel Sodomka

Jednatel společnosti
E: karel.sodomka@sopack.cz
T: +420 602 285 903

Výhody transportu s termoregulační vložkou - Případová studie

Následující tabulka znázorňuje teplotní změny v situacích, kdy byla/nebyla použita tepelná vložka. Červěně znázorněno měření mimo termoregulační vložku, modře je znázorněn graf teploty uvnitř termoregulační vložky. 

Výhody Termo vložky

Ochrana proti horku

Eliminuje kontejnerový déšť

Redukuje teplotní šok

Bariéra proti kontaminaci

Izolační efekt termoregulační vložky při teplotních extrémech

Zpravidla teplotní rozdíly mezi kontejnerem s a bez termoregulační vložky mají tendenci se měnit mezi 5ºC a 20ºC v závislosti na cestě.

Výhody Termo vložky

Ochrana proti horku

Eliminuje kontejnerový déšť

Redukuje teplotní šok

Bariéra proti kontaminaci

Aplikace - termoregulačních vložek do kontejneru