E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                                                 iconfinder_flag_of_slovakia_96298iconfinder_flag_of_czech_republic_96321iconfinder_flag_of_hungary_96311iconfinder_flag_of_poland_96372

Termoregulační vložky do kontejneru

Nabizíme efektivní termoregulační vložky do kontejneru

Společnost Sopack s.r.o. nabízí termoregulační vložky do kontejnerů

Termoregulační vložka TP Woven je ochranná fólie, která je instalována do standardních suchých oceánských přepravních kontejnerů. Termoregulační vložka TP Woven je určena k izolaci, ochraně zboží před zářením a vnitřním "deštěm" v kontejnerech. Rozdílné podnebí a nepředvídatelné teploty mohou způsobit velmi náročné podmínky pro vaše zboží v nákladním prostoru kontejneru. Kombinace dlouhého oceánského tranzitu, přístavního provozu a transportu do konečného místa určení může způsobit poníčení přepravovaného zboží. Ať už přepravujete víno nebo jiné nápoje, konzervované zboží nebo kávová zrna, vaše zboží bude procházet různými klimatickými prostředími, což muže zásadně ovlivnit kvalitu, či znehodnocení zboží v cílové destinaci. Naše termoregulační vložky nabízí velmi jednoduchou instalaci. 

Jak fungují termoregulační vložky do kontejneru

Termoregulační vložka TP Woven je kompaktní šestivrstvá PE tkaná reflexní vložka, kterou lze nainstalovat do standardního suchého přepravního kontejneru (viz pokyny k instalaci). Jakmile je termoregulační vložka TP Wowen uzavřena/zazipována na zadní straně kontejneru, náklad uvnitř se zcela utěsní a je chráněn před vlivy ze všech šesti stěn, čímž zajišťuje uzavřené prostředí chráněné před teplotou a vlhkostí. Stejně důležité při instalaci vložky TP Woven je správné ložení kontejneru. Termoregulační vložka TP Woven je skvělá obranná linie proti všem formám záření, aby bylo možné zajistit maximální a správnou funkci termoregulační vložky, je nutné ponechat mezeru mezi nákladem a bočními stěnami kontejneru. Snížením povrchového kontaktu s bočními stěnami je vodivý přenos tepla snížen o více než 85%, přičemž TP Woven termoregulační vložka dále umožňuje odrážet infračervené proudy vycházející z ocelových stěn.

Základní vlastnosti

Ochrana proti horku

Eliminuje kontejnerový déšť

Redukuje teplotní šok

Bariéra proti kontaminaci

Izolační materiál pro termoregulaci kontejneru

TP Woven izolační materiál

Termoregulační vložka TP Woven je ochranná fólie, která je instalována do standardních suchých oceánských přepravních kontejnerů. Termoregulační vložka TP Woven je určena k izolaci a ochraně před zářením i vnitřním "deštěm" v kontejnerech. Rozdílné podnebí a nepředvídatelné globální teploty vytváří velmi náročné podmínky pro vaše zboží v nákladním prostoru kontejneru. Kombinace dlouhého oceánského tranzitu, čekání a manipulace v přístavech, ale i následný transport do místa určení může způsobit poníčení, či znehodnocení přepravovaného zboží.

Složení materiálu

Doporučení termoregulační vložky do kontejneru

Termoregulační vložka nabízí velmi efektivní řešení pro termoregulaci celého nákladního prostoru kontejneru. Termoregulační vložka chraní zboží před vysokými teplotami, redukuje teplotní šok v místě nakládky a cílové stanici a zároveň chraní zboží před kontaminací.

Ing. Karel Sodomka

Ing. Karel Sodomka

Jednatel společnosti
E: karel.sodomka@sopack.cz
T: +420 602 285 903

Aplikace - termoregulačních vložek do kontejneru