E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Protiskluzové podložky do kamionu

Zvyšte frikci mezi paletou a podlahou kamionu pomocí protiskluzové podložky

Protiskluzové podložky zvyšují třecí sílu mezi podlahou kamionu a paletou

Společnost Sopack s.r.o. nabízí protiskluzové podložky. Protiskluzové rohože a podložky zabraňují nárazu tím, že zvyšují frikci (třecí sílu) mezi paletou a podlahou kamionu a lze tak zabránit nebezpečným škodám na majetku a zranění osob. Sopack s.r.o. nabízí kvalitní podložky od renomovaných světových výrobců s koeficientem frikce 0,8. Naše rohože vyrobené z pryžového granulátu pojeného PU mohou být použité nejen v nákladním prostoru nákladního vozu, ale také na přívěsech a je možné je použít v menších dodávkách o hmotnosti 7,5 t.

Galerie

Doporučení jak vybrat protiskluzovou podložku

Společnost Sopack s.r.o. se zaměřuje na fixaci a ochranu zboží/pracovníků. Jednou z variant, jak zamezit poničení zboží při transportu jsou protiskluzové podložky. Pří výběru protiskluzové podložky byste se měli zaměřit na koeficient frikce (Sopack nabízí podložky s koeficientem frikce 0,8), renomovanou značku a sazmozřejmě délku podložky. (Dle odpovídající třecí síly s dostatečným bezpečnostním koeficientem). Třecí síla lze vypočítat dle rovnice Ft = f x Fn, přičemž f  je součinitel tření a Fn je normálová (přítlačná) síla.

Ing. Karel Sodomka

Ing. Karel Sodomka

Jednatel společnosti
E: karel.sodomka@sopack.cz
T: +420 602 285 903

Jak "jednoduše" posoudit statickou třecí sílu vašeho nákladu

 Statický koeficient tření μ

Suché dřevo - Dřevo - 0,3-0,4

Mokré dřevo - Dřevo - 0,2

Dřevo - Podložka - 0,6-0,8

 Zdroj: E-konstrukter

 

Při výpočtu třecí sílý Ff = μ N, je nutné počítat s tím, že se pohybujeme ve statické dimenzi, nicméně reálný transport je v dynamické dimenzi. A proto je nutné pracovat s odpovídajícím bezpečnostním koeficientem. (do které ho je nutné zahrnout nedokonalý kontakt mezi podlahou a paletou, rozdíl mezi statickým a dynamickým koeficientem tření, namočení , mastnotu podlahy a jiné)