E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                                                 iconfinder_flag_of_slovakia_96298iconfinder_flag_of_czech_republic_96321iconfinder_flag_of_hungary_96311iconfinder_flag_of_poland_96372

Vázací pásky, kurtny pro kontejner i kamion

Nabízíme vícenásobně použitelné vázací systémy i jednorázové upínací a vázací prostředky

Sopack nabízí vázací pásky, kurtny pro zabezpečení vašeho nákladu

Společnost Sopack s.r.o. nabízí úvazové systémy, úvazy, kurtny jednorázové úvazy a safety sheety pro bezpečný převoz vašich produktů. Díky, širokému portfoliu a skladovým podmínkám dokážeme rychle reagovat na vaše požadavky. Jsme připraveni Vám pomoci s doporučením vhodného úvazu, či pomoci vymyslet systém ukotvení. 

Jak vybrat správný úvaz?

Výpočet sil v kamionu/kontejneru

Je nutné spočítat tonáž zatěžovácí jednotky/palety, znát kudy se bude pohybovat kamion (státy a jejich normy), či kontejner (moře, železnice). Spočítat hmotnosti v daných směrech a podle toho fixovat kamion, či kontejner tak aby bylo vaše zboží v bezpečí. Více níže

Výber úvazu dle tun, průtažnosti

Je nutné spočítat tonáž zatěžovácí jednotky/palety, tak aby odpovídala specifikacím daného úvazu. Zároveň je nutné počítat s protažením úvazů, tak aby jednotlivé bloky nebyly moc dlouhé. Protažení úvazů je standardně 3-5%

Kurtny nad 3 tuny

Kurtny do 3 tun

Doplňující produkty pro fixaci zboží v kamionu/kontejneru

Výpočet sil v kontejneru v intermodulární dopravě

Tým Sopack je připraven Vám pomoci s návrhem a propočtem sil v kontejneru, při fixaci zboží v kontejneru je nutné zjistit cestu, jakou bude kontejner putovat a dle toho spočítat síly na které má být kontejner fixován. Dle statistik kontrolních úřadů je v dnešní době 25 % kontejnerů exportovaných z EU nedostatečně zajištěno a až 60 % námořních kontejnerů, které jsou do EU importovány. Výpočet sil v kontejneru je definován pomocí norem jednotlivých států, či CTU Code (Cargo Transport Unit), AAR Code (Association of American Railroads) UIC, ČD Cargo. Vždy je nutné se zaměřit na cestu kontejneru

Výpočet sil v kontejneru v námořní dopravě

Pro správnou fixaci zboží v námořním kontejneru je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V námořní přepravě CTU Code určuje rozložení sil dopředu 0,4G, dozadu 0,4G, do boku 0,8G, ve směru nahoru 0,2G

Výpočet sil v kontejneru v želežniční přepravě

Pro správnou fixaci zboží v železničním kontejneru je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V železniční přepravě CTU Code určuje rozložení sil Dopředu 0,5G, Dozadu 0,5G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0 G. Nicméně UIC a ČD CARGO má vyšší poždavky a to dopředu 1,0G, dozadu 1,0G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0,3 G

Výpočet sil v kontejneru v želežniční přepravě

Pro správnou fixaci zboží v námořním kontejneru na silnici je nutné znát, jaké síly na kontejner působí a do jakých směrů je nutné kontejner zajišťovat/fixovat. V železniční přepravě CTU Code určuje rozložení sil dopředu 0,5G, dozadu 0,5G, do boku 0,5G, ve směru nahoru 0 G.