E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

protiskluzový nástřik test

Efektivita protiskluzových proložek část 1

Protiskluzové proložky jsou opatřeny polymerovým nástřikem, který je nastříkán v pravidelných tečkách. Protiskluzový nástřik má za úkol zvýšit frikci, neboli snížit kluznost mezi jednotlivými vrstvami Vašeho zboží. Protiksluzové proložky je možné využít téměř ve všech typech průmyslu.

Efektivita protiskluzových proložek?

Efektivita protiskluzových proložek je závislá na několika atributech. V první řadě na typu zboží a obalu daného produktu, výšky paletové jednotky, způsobu skládání zboží na paletě,  váze zboží,  prašnosti ve výrobě i způsobu přepravy.

Vliv typu zboží a obalového materiálu

Typ a obal daného zboží ovlivňuje velikost stykové plochy mezi protiskluzovou proložkou a Vašim zbožím, což má zásadní vliv na kluznost dané vrstvy stohovaného zboží. Protiskluzové proložky jsou velmi efektivní pro zboží v krabicích z vlnité lepenky i lakované, PET pytle, PET kbelíky a plastové obaly s dostatečnou stykovou plochou, Papírové pytle a další.

protiskluzove-prolozky-aplikace1

Vliv výšky paletové jednotky

Výška paletové jednotky zásadně ovlivňuje momentovou neboli boční sílu, která působí na jednotlivé vrstvy. U paletové jednotky platí přímá úměra, čím vyšší je paletová jednotka, tím  větší je momentová síla. Z tohoto principu platí, že musíme zajistit takovou frikci mezi vrstvami, tak aby momentová síla neohrozila stabilitu paletové jednotky. V případě, že momentová síla je větší a dochází k destabilizaci paletové jednotky při transportu je vhodné využít protiskluzové proložky Sopack.

protiskluzove-prolozky-aplikace2